You are here:  / Pozostałe / Geodezja Olsztyn

Geodezja Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści. Klienci którzy zgłaszają się do geodeta olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wszechstronnie. W pierwszej kolejności geodeci wyznaczeni do danego zlecenia uzyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kolejno robią dokładne mapy do celów projektowych i inne dokumenty tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą liczyć na opracowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary elewacji a także wykonywanie dowolnych wyrysów. Firma zajmuje się też opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map w celach sądowych.