You are here:  / Pozostałe / Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie przeprowadzone kontrole placów zabaw

Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych: dokładnie przeprowadzone kontrole placów zabaw

Rzetelne inspekcje wykonane przez zakład Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw
Profesjonalne inspekcje wykonane przez zakład Operat i Prawo – Rzeczoznawcy Technicznych Urządzeń Rozrywkowych na placach zabaw odbywają się często od razu po założeniu określonych urządzeń. Uzyskanie odpowiednich certyfikatów przez konkretne urządzenia każdorazowo powinno być zatwierdzone opinią specjalistów. Z tego powodu plac zabaw przed przekazaniem do użytku warto poddawać kontroli pomontażowej. Umiejętny rzeczoznawca technicznych urządzeń rozrywkowych mający ku temu stosowne uprawnienia na pewno zajmie się wszystkim bardzo dobrze. Po każdej inspekcji zarządca placu zabaw uzyska dokumentację z przeprowadzonych czynności. Można też w firmie korzystać ze świadczeń innego rodzaju do jakich wliczają się przegląd placu zabaw oraz wiele innych. Eksperci przygotują też dla klientów regulaminy oraz wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą być przestrzegane na placach zabaw. Są to ogólne wymagania bezpieczeństwa na placach zabaw wynikające z normy PN – EN 1176. Każda dokumentacja wdrożeniowa będzie opracowana starannie. Specjaliści udzielą także zarządcom wskazówek co do tego, jaką mają wprowadzić procedurę powypadkową, o ile na placu zabaw doszło do groźnych incydentów z udziałem dzieci. Pozostałe usługi oferowane są dla producentów urządzeń rozrywkowych, parków rozrywki, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prywatnych.

Artykuły: